Erotuomaritutkimus 2007

Harri Järvinen Erotuomaritutkimus 2007 © Suomen Erotuomarienliitto ry.

Erotuomaritutkimus aloitettiin syksyllä 2007. Lähtökohtana tutkimukselle allekirjoittanut selvitti erilajien erotuomaritilannetta. Ensimmäiseen vaiheeseen valittiin pienempien lajiliittojen erotuomareita, niin erotuomareiden määrän kuin lajin levinneisyyden huomioon ottaen. Ensimmäiseen ryhmään tulivat Kaukalopallo, Koripallo ja Jääpallo. Isoimmista lajeista tuli mukaan Salibandy.

Tutkimus aloitettiin Salibandystä, jota seurasi Koripallo ja Kaukalopallo sekä viimeisenä Jääpallo.

Tammikuussa 2008 tehdään tutkimus vielä Käsipallon pääsarjaerotuomareille.

Tutkimus tehtiin kunkin lajin pääsarjatason erotuomarikoulutuksen yhteydessä anonyyminä. Kysymyksissä haettiin yksinkertaisia perusasioita, joista syntyisi lyhyt analyysi vastauksien pohjalta. Kysymyksissä haettiin vastauksia lajin sääntökirjaan, tarkkailuun, erotuomarin kehittämiskelpoisiin puutteisiin, palkkioihin yms.

Tutkimus osoitti monia mielenkiintoisia asioita lajien suhteen. Kokonaisuutena voisi todeta lajien erotuomareiden haluavan enemmän yhteistyötä eri lajien kanssa. Myös kommunikoinnin ja muun esiintymistaidon puutetta havaittiin ja haluttaisiin sitä koulutukseen enemmän. Samoin psykologinen puoli tulee vahvasti esille. Ehkä yllättävin asia oli kokonaisuudessaan erotuomaripalkkioiden ja kuntotestien osalta erotuomarien tyytyväisyys niihin. Pääosin erotuomarit olivat kokenutta kaartia niin erotuomari-iältään kuin ottelujen määrältään. Salibandy, uusimpana lajina, erosi joukosta hieman. Heillä oli luonnollisesti erotuomareiden organisointi ym., isompana lajina, laajemmin hoidettu kuin muilla lajiliitoilla.

Suomessa monet lajit kärsivät huomattavasta erotuomaripulasta, ja niin kävi ilmi ko. lajeillakin. Kysely erotuomareilta selvitti miten ja miksi he aikoinaan lähtivät erotuomaritoimintaan mukaan. Suurin osa erotuomareista oli tullut jonkun tutun, kaverin tai ystävän avulla toimintaan mukaan. Melkein kaikille erotuomareille toiminnasta on tullut elämäntapa, joka antaa energiaa siviilielämälle, niin perheelleen kuin työlleen.

Erotuomaritutkimusta jatketaan tulevina vuosina kyselemällä mm. pelaajilta mielipidettä erotuomareista sekä käymällä muitakin lajeja lävitse erotuomareiden osalta. Tutkimuksen pohjalta SEL ry. tulee laajentamaan erotuomarikoulutustaan ja suunnitteilla on yhteisiä mm. yhden illan ja yhden-kahden osa-alueen koulutuksia maan eturivien kouluttajien luennoimina ja esittäminä. Näillä yhteisillä koulutustilaisuuksilla pyritään enemmän koulutukselliseen yhteistyöhön ja voimavarojen säästämisiin niin resurssien kuin taloudellisienkin ominaisuuksien osalta. Toivottavasti tämä avaa enemmän avoimempaa yhteistyötä lajien osalta ja tuo sen parempaan valoon, sillä ongelmat ovat lajista riippumatta pääosin samoja.

SEL ry. pyytää palautetta ja kommentteja niin tutkimuksiin osallistuneilta erotuomareilta kuin muiltakin erotuomaritoiminnan kehittämiseksi ja kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita erotuomareita. Tutkimuksen vastaukset ovat SEL ry:n tekijänoikeus lain alaisia, mutta ovat kaikkien SEL:n jäsenseurojen vapaasti käytettävissä, sekä kopioitavissa, heidän omissa koulutuksissaan sekä niiden kehittämisissä.

Harri Järvinen