Seminaarit

SEL:n ja lajiliittojen erotuomarivastaavien yhteinen tuomaritoiminnan seminaari järjestettiin

Amer Sports House:ssa 09.04.2013.

Tilaisuuteen osallistui Suomen Koripalloliitto, Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Ringetteliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Kaukalopalloliitto, Suomen Pesäpalloliitto ja Suomen Salibandyliitto.

Tilaisuuden tarkoitus oli yhdessä lajiliittojen kanssa käydä läpi SEL:n nykyiset koulutustarjonnat ja niiden uudistaminen sekä kehittäminen vuodesta 2014 alkaen ja tiivistää yhteistyötä, jotta saadaan sellaisia koulutustuotteita, jotka palvelevat entistä enemmnä yli lajirajojen. Tämä säästää lajiliittojen resurseja.

Tilaisuuden keskustelujen ja ideoiden pohjalta, SEL:in koulutuksia tullaan uudistamaan jo järjestettävistä koulutuksista syksyllä 2013.

SEL:n rooli tulee jatkossa olemaan ja vahvistumaan enemmän tuki/palveluyksiköksi lajiliitoille ja myös jäsenjärjestöille yli lajirajojen kattavissa erotuomarikoulutuksissa. SEL ei tule kilpailemaan lajiliittojen järjestämien koulutuksien kanssa.

Tilaisuuden keskustelujen ja ideoiden pohjalta :

Nuorituomari leiri

- leiri voisi jatkossa keskittyä muutamaan pääaiheeseen, ne voisivat olla esiintyminen/viestintä ja pelinjohtaminen

- fysiikkaosuutta pidettiin myös tärkeänä ja se voisi olla erillinen kokonaisuus, jossa mm. annetaan ohjattua fyysisten harjoitteiden valmennusta ja ravinto-oppia

- tärkeinä kokonaisuuksina pidettiin myös nuoren tuomarin uraputkea, itsearviointia ja tavoitteen asettelua sekä nuoren tuomarin rooli ryhmässä

- todennäköisesti jatkossa nuorituomari leiri jaetaan kahteen eri osaan ja myös koulutustuotteen nimi voi muuttua

Tarkkailijakoulutus

- keskustelun pohdinnan tuloksena syntyi ajatus tarkkailija ja kouluttajakoulutuksien yhdistämisestä

- olisiko SEL:n tehtävänä kouluttaa erotuomarivalmentajia, tämä koettiin erittäin hyväksi lähtökohdaksi kaikissa lajiliitoissa

- tarkoituksena on jatkossa korostaa pelinjohtamista ja ottelun analysointia sekä viestintää/esiintymistä. Lyhyesti on myös syytä käydä koulutuksessa läpi perusteet, miten ihmiset oppivat eri tavoin (auditiivinen, visuaalinen, kinesteettinen)

- tavoitteena koulutuksella on antaa perusteita uusille tuomarivalmentajille ja lisävalmiuksia jo mukana olleille

Henkisen valmentautumisen kurssi

- syksyllä 2012 käynnistetty ja päättyen 2. osioon maaliskuussa 2013 oli kurssi ns. pilotti

- syksyn kurssilaisten palautteiden perusteella tehtiin jo muutoksia maaliskuun 2. osion tilaisuuteen

- kurssin tavoitteena on antaa erotuomarille perusteet henkisestä valmentautumisesta sekä lisävalmiuksia pelinjohtamiseen, esiintymineen ja kommunikointiin

- kurssia tullaan edelleen kehittämään mm. keskittymis- ja rentoutusharjoituksilla sekä yksilöurheilijalla, jolle henkinen tasapaino on  a.o.

SEL ja lajiliitot yhdessä päättivät seuraavasta tuomaritoiminnan seminaarista, jonka SEL tulee järjestämään 11.02.2014