Tuomaritoiminnan seminaari 2016

SEL järjesti tilaisuuden 10.02.2016 Helsingissä.

Tilaisuuteen osallistui seitsemän eri lajiliiton erotuomaritoiminnan vastuuhenkilöitä.

Tilaisuudessa käytiin läpi SEL:n koulutustyöryhmän puheenjohtajan Ilkka Kohon kertomana vuoden 2015 aikana järjestetyt koulutukset ja niistä saadut kurssipalautteet kurssilaisilta. 

Pidettyjen koulutuksien osalta todettiin, että henkisen valmennuksen kurssiin tuodaan enemmän käytännön harjoitteita, henkisen valmentautumisen ja kriisitilanteiden hallinnan harjoitteita. Koulutus jatkossa soveltuu myös erotuomarikouluttajille. Henkisen valmennuksen koulutusta uudistetaan syksylle 2016.

Kouluttajakoulutuksen osalta tehdään myös uudistuksia. Koulutukseen tullaan lisäämään myös enemmän käytännön harjoitteita ja vähennetään ns. oppismiskäsityksiä teoriassa. Uudistukset otetaan käyttöön syksyllä 2016 alkavassa koulutuksessa. Lajiliittojen edustajat totesivat kouluttajankoulutuksen olevan erittäin tärkeä ja tarpeellinen tukimuoto.

Lisäksi tilaisuudessa mm. tuotiin esille keskustelujen kautta mahdolliset uudet koulutustuotteet. SEL lupasi ottaa tavoitteeksi järjestää keväällä ja syksyllä arki-ilta koulutuksen pituudeltaan 3 h, jossa aiheena on nuori ylöspäin menossa oleva nais- ja miestuomari kahdesta eri lajista, jotka kertovat omasta urapolustaan. Tilaisuus on tarkoitettu eri lajien nuorille tuomareille.

Verkkokoulutuksesta keskusteltiin ja SEL päätti selvittää vuoden 2016 aikana mahdollisuudet koulutuksen toteuttamiselle vuonna 2017.

SEL järjestää seuraavan seminaarin helmikuussa 2017.