Suomen Jalkapalloerotuomariliitto ry

 

SJEL - Suomen Jalkapalloerotuomariliitto on perustettu vuonna 1972.

Suomen Jalkapalloerotuomariliitto ry (SJEL) toimii jalkapalloerotuomarikerhojen ja jalkapalloerotuomareiden katto- ja edunvalvontajärjestönä.

SJEL:n yhteistyötä Suomen Palloliiton (SPL), Suomen Erotuomarienliiton (SEL), Valioerotuomareiden (VEK) ja muiden vaikuttavien jalkapallotahojen kanssa voidaan pitää merkittävinä ja tärkeinä asioina SJEL:n toiminnan kannalta. Yhteistyö pitää sisällään koulutusta, palkkioneuvotteluja niin liitto kuin piiritasolla, erilaisten maksujen yhdenmukaistamista sekä mukana oloa kyseisten tahojen eri neuvotteluryhmissä.

SJEL:n kuuluu 56 jäsenjärjestöä. Tiedotuslähteinä toimivat Internet, Erotuomarilehti ja jäsentiedotteet.