1) Mikä merkitys tällä kurssilla on tuomaritoiminnallesi (urallesi)?

Tämä oli erittäin motivoiva ja mielenkiintoinen koulutus. Oli mukavaa saada työkalupakkiin uusia keinoja kehittyä erotuomarina ja varmasti ainakin alkulämmittelyjä tulen jatkossa tekemään useammin ja paremmin kuin ennen koulutusta.

Kurssilla oli suuri merkitys kehittymisen kannalta, nyt tiedän mitä pitää harjoitella ja mihin harjoittelussa tulee kiinnittää huomiota.


2) Mikä oli parasta tässä koulutuksessa?

Parasta olivat ammattitaitoiset ja hyvin valmistautuneet kouluttajat. Myös käytännön harjoitteet olivat mielekkäitä pelkkien luentojen lisäksi.

Teorian lisäksi oli käytännön harjoitteita.


3) Mitä opit muiden lajien tuomareilta?

Tiiviin ohjelman vuoksi vapaamuotoinen kanssakäynti muiden tuomareiden kanssa jäi melko vähäiseksi, mutta jokatapauksessa oli virkistävää vaihtaa ajatuksia saman harrastuksen parissa toimivien kanssa, vaikka mitään erityistä ei heiltä tälllä kertaa oppinutkaan.

Samat kysymykset ja ongelmat pyörivät eri lajien tuomareiden päässä, samat "ongelmat" tuomaritoiminnassa lajista riippumatta.