EROTUOMARITUTKIMUS: Kaukalopallo

16 tuomaria vastasi

 
  1. Milloin aloitit erotuomaritoiminnan?  
 
  ennen vuotta 1950   5 1981 - 1990  
  1951 - 1960   8 1991 - 2000  
  1961 - 1970   2 2001 - 2007  
  1 1971 - 1980  
 
  2. Oletko pelannut edustamaasi lajia ennen erotuomariksi ryhtymistä  
    PIIRI-, DIVISIOONA- TAI ALUETASOLLA?
 
  13 Olen pelannut   3 En ole pelannut  
 
  3. Oletko pelannut edustamaasi lajia ennen erotuomariksi ryhtymistä  
    YLIMMÄLLÄ PÄÄSARJATASOLLA?
 
  1 Olen pelannut   15 En ole pelannut  
 
  4. Miten/ Kuinka innostuin aloittamaan erotuomaritoiminnan?  
 
  0 Näin lehdessä ilmoituksen, missä haettiin erotuomareita  
  1 Näin internetissä ilmoituksen, missä haettiin erotuomareita  
  8 Ystäväni, joka oli/ on erotuomarina, pyysi minut mukaan toimintaan  
  2 Pelaaja "urani" jälkeen päätin kokeilla erotuomaritoimintaa  
  3 Sattumalta joku lajin parista kertoi, että erotuomareista on pulaa,   
    ja päätin lähteä kokeilumielellä toimintaan mukaan  
  1 Perheeni jäsen on/ oli toiminut erotuomarina, innostuin siitä   
    ja lähdin mukaan kursseille  
 
  5. Kuinka kauan olet toiminut pääsarjatasolla erotuomarina? (ns. valioerotuomarina) 
 
  4 Aloitan ensimmäisen kauteni/ vuoteni tänä syksynä.  
  1 1-2 vuotta   1 11-15 vuotta  
  0 3-5 vuotta   1 16-20 vuotta  
  9 6-10 vuotta   0 yli 21 vuotta  
 
  6. Mikä motivoi sinua jatkamaan "vuodesta toiseen" erotuomarina?  
  Valitse kolme eniten motivoivaa kohtaa numeroin, siten, että 1. on eniten,   
  2. seuraavana ja 3. vastaavasti kolmanneksi eniten motivaatiota antava.  
 
  5 Erotuomaritoiminnasta saa kohtuullisen rahallisen korvauksen  
  0 Erotuomaritoiminnasta saa hyvän rahallisen korvauksen  
  2 Saa olla välillä pois "puolison silmistä" / perheeni luota  
  2 En ole löytänyt parempaakaan harrastusta  
  7 Erotuomarityöskentely antaa energiaa siviilityölle ja muulle elämälle  
  6 Tähtään lajissani Suomen ykköserotuomariksi  
  0 Tähtään lajissani kansainvälisesti menestyväksi erotuomariksi  
  5 Muista erotuomareista muodostunut kaveri/ ystäväpiiri  
  11 Erotuomarina toimiminen on muodostunut elämäntavaksi  
  8 Olen ottanut tavoitteekseni aina seuraavan ottelun ja olla siinä hyvä  
 
  7. Oletko toiminut oman lajisi parissa aikaisemmin…….?  
 
  2 Valmentajana jossain nuorten joukkueessa  
  0 Valmentajana jossain aikuisten joukkueessa  
  1 Huoltajana, jouk. Johtajana yms., nuorten joukkueessa  
  1 Huoltajana, jouk. Johtajana yms., aikuisten joukkueessa  
 
  8. Oletko toiminut jonkun muun lajin parissa aikaisemmin…….?  
 
  6 Valmentajana jossain nuorten joukkueessa  
  1 Valmentajana jossain aikuisten joukkueessa  
  0 Huoltajana, jouk. johtajana yms., nuorten joukkueessa  
  0 Huoltajana, jouk. johtajana yms., aikuisten joukkueessa  
 
  9. Oletko toiminut tai toimitko edelleen erotuomarikouluttajana oman lajisi parissa?  
 
  5 Toimin parhaillaan kouluttajana  
  3 Olen toiminut aikaisemmin kouluttajana  
  8 En ole toiminut kouluttajana  
 
  10. Mitkä ovat omasta mielestäsi sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät erotuomarista  
  HYVÄN JA PIDETYN erotuomarin . Valitse neljä (4) kohtaa ja numeroi ne 1, 2 , jne..   
  1. Paras ominaisuus, 2. seuraavana jne..   
 
  16 Johdonmukainen ja tasapuolinen tuomioissaan  
  3 Osaa sääntökirjan "kannesta kanteen"  
  5 Osaa tärkeimpiä ja oleellisimpia sääntökohtia, sekä osaa tulkita niitä  
  11 Myöntää tekemänsä virheen tarvittaessa pelaajalle/ valmentajalle   
  0 Ei myönnä tekemiänsä virheitä siinä pelossa, että luulee   
    menettävänsä auktoriteettiä pelaajien "silmissä"  
  0 Hyvittää pelin jossain vaiheessa tekemänsä virheen   
    pelaajalle/ valmentajalle  
  0 Korvaa puutteellisen auktoriteetin ottelussa käyttämällä   
    var. kortteja/ jäähyjä/ huomautuksia tai varoituksia  
  13 Omata hyvä taito käsitellä erilaisia ihmisiä  
  10 Osata antaa varoitus, virhe, jäähy tai ulosajo silloin kuin   
    säännöt niin määräävät  
  6 Osaa esiintyä kentällä mm. ilmeet, näytöt, teatraalisuus yms...   
 
  11. Mitkä ovat omasta mielestäsi niitä ominaisuuksia, piirteitä, tapoja yms. mitä   
  pelaajat arvostavat sinussa? Valitse viisi (5) kohtaa rastittamalla ne  
 
  7 Rehellisyys   
  13 Johdonmukaisuus  
  8 Hyvä sääntötuntemus  
  10 Osaan soveltaa sääntöjä  
  6 Hyvä auktoriteetti  
  1 Olen "räväkkä" persoona  
  6 Omaan hyvän pelinjohtamisen taidon  
  5 Olen tarpeeksi "tiukka" erotuomari  
  3 Olen hyväkuntoinen erotuomari  
  0 Pukeudun siistiin erotuomaripukuun ottelussa  
  1 Kommunikoin paljon pelaajien kanssa ottelun aikana  
  13 Olen tasapuolinen tuomioissani  
  7 Olen oma itseni erotuomarina  
  0 Osaan esiintyä kentällä tarpeen mukaan  
  0 Kohtuullinen tai hyvä kielitaito selvitä otteluissa ulkomaalaisten  
    pelaajien kanssa  
 
  12. Esiityykö oman lajisi parissa rasismia? Oma mielipiteesi?  
 
  0 Kyllä esiintyy  
  2 Jonkun verran esiintyy  
  0 Esiintyy paljonkin  
  13 Ei mielestäni esiinny ollenkaan  
 
  13. Mitkä ovat mielestäsi niitä piirteitä, mitä sinun pitää kehittää omassa itsessäsi  
  paremmaksi. Valitse viisi kohtaa numeroin 1-5, siten, että nro 1:nen on eniten   
  apua kaipaava osa-alue ja 2:nen seuraavaksi apua tarvitseva jne…  
 
  3 Esiintymistaito  
  6 Kommunikointi pelaajien kanssa vaikeata  
  4 Johdonmukaisuus tuomioissa  
  5 Oma yleiskunto huono tai kohtuullinen  
  6 Kaipaan auktoritettiä lisää  
  7 Välillä vaikeuksia sääntöjen soveltamisessa  
  8 Kommunikoin liikaa pelaajien kanssa ottelun aikana  
  9 Kuuntelen liikaa pelaajien arvostelua tuomioissani  
  8 Koen pelinjohtamisen vaikeaksi "sekavissa" otteluissa  
  3 Sallin liikaa väkivaltaista peliä  
  4 Puutteellinen kielitaito selvitä ulkomaalaisten pelaajien kanssa  
  3 En ole aina tarpeeksi ajoissa ottelupaikalla ennen ottelua  
 
  14. Mikäli joutuisit pitämään kollegoillesi puolen tunnin luennon/ esitelmän  
  erotuomariuteen liittyvistä asioista. Mistä aiheesta pitäisit sen  
  (rastita vain yksi kohta)  
 
  5 Miten erotuomari esiintyy kentällä  
  2 Kuinka tullaan hyväksi pelinjohtajaksi?  
  1 Kuinka hoidan yleiskuntoani  
  1 Miten pyrin poistamaan väkivaltaisen pelaamisen ottelussa  
  3 Hyvän erotuomarin 10 ominaisuutta  
  0 Kuinka saan hyvän auktoriteetin itselleni  
  1 Kuinka suhtautua "hankaliin" pelaajiin ottelun aikana kentällä  
  3 Otteluun valmistaumisen tärkeys ennen ottelua  
 
  15. Ovatko oman lajisi erotuomaripalkkiot mielestäsi ajantasalla, eli huomioi  
  kaikki ikäluokat sekä sarjat  
 
  1 Eivät ole ollenkaan, tarvittaisiin kaikkiin sarjoihin korotusta  
  2 Eivät ole pääsarjatasolla, pitäisi saada palkkioihin korotusta  
  7 Ovat kohdallaan, mielestäsi ne ovat sitä, mitä pitäisi olla  
  1 Ovat kohdallaan pääsarjatasolla, mutta muiden ikäluokkien   
    kohdalla tarvitaan korotusta  
  5 Minulle yhdentekevä asia, sillä en "välitä" sillä lailla palkkioista  
 
  16. Miten palkkioiden suuruus pääsarjatasolla pitäisi määräytyä?  
 
  3 Erotuomarin mukana olleiden kaikkien vuosien perusteella  
  0 Erotuomarin "koko uran" pääsarjatason ottelumäärän perusteella  
  13 Nykykäytännön mukaan, niin kuin se omassa lajissani on  
  0 Kansainväliseksi päässeen erotuomarin pitäisi   
    saada ns. kv lisä palkkioihin.  
 
  17. Kuinka monta erotuomaritehtävää sinulle tulee lajisi parissa kauden aikana?  
  Huomioi kaikki ikäluokan pelit, turnaukset, harj. ottelut yms…  
 
  1 alle 10 tehtävää   3 76-100 tehtävää  
  1 11-30 tehtävää   4 101-150 teht.  
  4 31-50 tehtävää   0 yli 151 tehtävää  
  3 51-75 tehtävää  
 
  18. Oletko toiminut joskus aikaisemmin jossakin muussa lajissa erotuomarina?  
  (kaikki sarjatasot mukaan lukien)  
 
  5 En ole toiminut aikaisemmin erotuomarina  
  6 Olen toiminut erotuomarina muussakin lajissa, piiri-,   
    divisioona- ja/tai aluetasolla   
  5 Olen toiminut erotuomarina muussakin lajissa   
    ylimmälläsarjatasolla (ns. valioerotuomari)  
 
  19. Toimitko edelleen jossakin muussa lajissa aktiivisesti erotuomarina?  
  (kaikki sarjatasot mukaan lukien)  
 
  12 En ole muussa lajissa erotuomarina  
  2 Olen erotuom. muussakin lajissa, piiri-, divisioona- ja/tai aluetasolla   
  2 Olen erotuom. muussakin lajissa ylimmälläsarjatasolla (ns. valioerot.)  
 
  20. Kuinka oman lajisi erotuomarikoulutusta voisi kehittää.  
  Numeroi 1-5, siten, että 1:nen on eniten kehitystä kaipaava jne…  
 
  4 Pidentää nykyistä koulutus/ kurssijaksoa vuorokaudella  
  11 Luennoitsijana pitäisi käyttää enemmän ulkopuolisia henkilöitä  
  13 Koulutuksessa pitäisi olla enemmän asiaa yleisasioista  
    kuten mm. esiintyminen,  kommunikointi, ihmisten psykologinen  
    käyttäytyminen, yms…  
  11 Koulutuksessa pitäisi olla enemmän ryhmätyötä  
  13 Koulutuksessa pitäisi olla enemmän lajikohtaista sääntö- ja  
    sääntöjen tulkinta asioita  
  5 Pitäisi olla enemmän itsenäistä työskentelyä, koska erotuomarina  
    joudun tekemään päätökset kentällä itsenäisesti  
  7 Nykyisellään olen tyytyväinen koulutukseen, enkä kaipaa mitään   
    radikaaleja muutoksia  
 
  21. Useimmat erotuomarikurssit pitävät sisällään ns. kuntotestiosuuden.  
  Pitäisikö oman lajisi kuntotestiä muuttaa jollain lailla  
 
  7 Nykyisellään on hyvä, en kaipaa muutosta  
  3 Eri vuosina voisi olla erilainen kuntotesti  
  1 Kuntotestin osuutta pitäisi vähentää  
  3 Kuntotestin osuutta pitäisi lisätä  
  3 Kuntotestissä pitäisi kilpailla vain oman itsensä kanssa ja vertailla  
    vain omia tuloksia eri  vuosien ajoilta  
 
  22. Useimmissa lajeissa sääntökirjan tekeminen/ kääntäminen toiselta  
  kieleltä on ollut vaikeaa ja siitä syystä sääntökirjassa on erilaisia  
  puutteellisuuksia, virheitä, jne…  
  Onko oman lajisi sääntökirja kohdallaan…..  
  (voit rastittaa useamman kohdan tarpeen vaatiessa)  
 
  0 Epäselvä luettava, teksti on liian pieni eli ns. väsyttävää  
    luettavaa  
  2 Sääntökirjassa on selviä kieliopillisia virheitä  
  5 Sääntökirjaan pitäisi laittaa enemmän ohjeita ja tulkintoja  
    erilaisista tilanteista yms…  
  6 Sääntökirja on nykyisellään hyvä, enkä kaipaa siihen muutoksia  
  2 Sääntökirjaan pitäisi lisätä valokuvia erilaisista tilanteista,  
    sillä ne saattaisivat helpottaa tulkintoja  
  3 Sääntökirja pitäisi uusia kokonaisuudessaan, sillä se on jo   
    vanhenut, eikä se vastaa nykyaikaa  
  0 Sääntökirja on epäselvä luettava käännösvirheiden   
    johdosta  
  0 Sääntökirja on kooltaan liian iso  
  1 Sääntökirja on kooltaan liian pieni  
 
  23. Koetko erotuomaritarkkailun riittäväksi lajisi pääsarjatasolla  
 
  1 Kyllä koen sen hyväksi  
  1 En koe sitä hyväksi, mutta saa arvosanan välttävä  
  3 Mielestäni se on huonoa  
  1 Mielestäni se on ala-arvoista  
  10 Tarkkailun määrää ja laatua pitäisi lisätä  
 
  24. Onko saamasi tarkkailupalaute ollut viime vuosina asianmukaista,  
  vai onko se ollut kokonaisuudessaan…  
 
  1 Ala-arvoista  
  1 Huonoa  
  9 Välttävää-keskinkertaista  
  4 Hyvää  
    Erinomaista  
 
  25. Kuinka monta tarkkailupalautetta sait viimekaudella  
  erotuomaritarkkailijalta?  
 
  2 1-2 kertaa/ kappaletta  
  2 3-4 kertaa/ kappaletta  
  6 5-7 kertaa/ kappaletta  
  4 8-10 kertaa/ kappaletta  
  0 11 tai yli, kertaa/ kappaletta  
  2 En ole saanut yhtään tarkkailupalautetta